Ocena Nauczycieli Akademickich


Dedykowany moduł dla  Wyższych Uczelni. Ocena  kryteriów dotyczących działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.


Dostęp on line


Arkusze dostępne są przez przeglądarkę. Każdy nauczyciel dostaje swój unikalny arkusz, a system  monitoruje  etap  jego wypełniania i akceptacji.


Komunikacja


System komunikuje się z użytkownikami za pomocą  maila. Wysyła przypomnienia o czekających zadaniach  wraz ze spersonalizowanym linkiem.


Ergonomia


Stawiamy na ergonomię pracy. Nasi Klienci  doceniają intuicyjność rozwiązania, co przekłada się  na szybkie wdrożenie i uzyskanie konkretnych wyników.


Raporty i zestawienia


Osoby odpowiedzialne za proces oceny, po zakończeniu procesu  dostają zestawienie wyników w formie raportów oraz mają dostęp do archiwum  poszczególnych arkuszy.


Ankietowanie


Dodatkowo można skorzystać z funkcji do ankietowania nauczycieli przez studentów. Wyniki ankiet stanowią jedno z kryteriów oceny pracy nauczyciela.